داستان ما و نیامدن تو


  
گله‌اى نيست از نيامدنت.

نمى‌دانم فکر آمدنت را کرده‌اى يا نه ولى ما که براى آمدنت فکرها کرده‌ايم.

براى آمدنت هم طرح‌هايى ريخته‌ايم!

آرزو نمی کنم که بیایی 
               آرزو می کنم وقتی آمدی چشمانم شرمسار نگاهت نشود  چون همه میدانند که می آیی

پس نگارا بفرما کجایی؟ کجایی؟

بیا تا جوانم بده رخ نشانم
           
که این زندگانی وفایی ندارد