مهارتهای طلبگی ودانشجویی


  

مقدّمه

غیر از روشهای کاربردی فراوانی که طلّاب ودانشجویان، باید فرابگیرند مهارتهایی نیز وجو دارد که حضور در عرصۀ علم ودانش را پر ثمر تر می کند. در این کتاب ما به برخی از اساسی ترین مهارتهای مشترک طلبگی ودانشجویی پرداخته ایم. امیدواریم طلّاب ودانشجویان عزیز با به کار گیری این مهارتها ضمن صرفه جویی در وقتها وهزینه های تحصیل دانش، از لذت کسب علم به طور مضاعف بهره مند گشته و با رغبت بیشتری به سراغ عرصه های جدیدتر علمی بروند.

لازم به تذکر است که این مهارتها، عملی بوده وصرف دانستن آنها بدون به کار گیری وتمرین ثمرۀ چندانی برای این عزیزان نخواهد داشت.

در همین جا از استاد ارجمندم جناب حجّت الاسلام والمسلمین بابایی که برای اوّلین بار در اوائل طلبگی مرا با این مهارتها آشنا کردند سپاسگذاری کرده ودوام توفیقات ایشان را از حضرت حق خواستارم.

یحیی صالح نیا

حوزۀ علمیّۀ قم