طرح های کارآفرینی و اشتغال + فایل پیوست

تاریخ انتشار: 1396/09/19 12:23

  
طرح های کارآفرینی و اشتغال جهت توجیه جوانان عزیز وطن ...
گیرندگان ذیربط 
سلام علیکم و خدا قوت
طرح های کارآفرینی و اشتغال جهت توجیه جوانان عزیز ایران اسلامی و همکاری با آنان به پیوست ایفاد می گردد. 


دانلود نرم افزار با حسین علیه السلام

دکتر یحیی صالح نیا / امام جمعه بخش کن شهر تهران